OVP’de fiyat istikrarı, liralaşma stratejisi ve tarım siyasetleri öne çıktı

Orta Vadeli Program’da (OVP) çalışmaları tamamlandı ve son hali ile dünkü Resmi Gazete’nin tekrarlanmış sayısında yayınlanarak ilan edildi.

OVP fiyat istikrarı kapsamında, liralaşma stratejisi siyasetleri ile stratejik eserler başta olmak üzere ziraî üretime yönelik önlemler öne çıktı.

OVP 2023-2025 yıllarını kapsıyor

AA’nın haberine nazaran, 2023-2025 yıllarına ait OVP’den yaptığı derlemeye nazaran, program periyodunda fiyat artışlarını etkileyen tüm ögelerle uğraş edilerek enflasyonun tek haneli düzeylere düşürülmesi amaçlanıyor.

Hedef, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 9,9 olması

TÜFE yıllık artış suratının 2025 sonunda yüzde 9,9 olması hedefleniyor.

Bu çerçevede Türk Lirasının istikrarlı bir görünüm sergileyeceği, besin enflasyonunun program devri içinde tek haneli düzeylere düşürüleceği öngörülüyor.

Fiyat istikrarı kalıcı olarak tesis edilecek

Belirlenen siyaset ve önlemlere nazaran, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi gayesiyle enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edilecek.

Merkez Bankası tarafından faiz siyasetiyle birlikte, mecburî karşılıklar, likidite, teminat ve proaktif rezerv idaresine ait siyaset bileşeni fiyat istikrarı maksadı gözetilerek aktif bir biçimde kullanılacak.

Kalkınmaya yönelik yatırım genişletilecek

Fiyat istikrarını destekleyecek halde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırım, istihdam, üretim, ihracat maksatları doğrultusunda gerçek bölüme uygun finansman maliyetleriyle sağlanan krediler maksat odaklı yaygınlaştırılacak.

Fiyat istikrarını sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen siyasetlerin asli ögesi olan liralaşma stratejisi kapsamında finansal sistemde temel kıymet saklama aracının Türk lirası cinsinden varlıklar olmasını, hane halkı, firma ve bankacılık kısımlarının varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirası cinsi kalemlerin yükünün artırılmasını, kamunun ve özel bölümün yurt içindeki ticari süreçlerde fiyatlama ve ödemelerinin Türk lirası temel alınarak yapılmasını sağlayacak bütüncül siyasetlerle finansal mimarinin geliştirilmesi sağlanacak.

Sosyal konut projeleri geliştirilecek

Salgın devrinde daralan konut arzının süratle artırılmasına, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine ve inşaat bölümünün canlandırılmasına katkı sağlanmasına yönelik yeni toplumsal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacak.

Konut dalında arz ve talep dengesizliği kaynaklı fiyat dalgalanmalarını azaltacak halde kentlerde daha sağlıklı yapılaşma şartlarının sağlanması ve arsa maliyetlerinin azaltılması emeliyle planlı, altyapısı tamamlanmış toplumsal donatı alanlarına sahip Hazine yerleri, mesken yapmak isteyen vatandaşlara sunulacak.

Gıda arz güvenliği sağlanacak

Başta tohum, gübre, yem, mazot ve ilaç olmak üzere tarımda girdi maliyetlerinin azaltılması, finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulanması ve stratejik tarım eserlerinde amaç yeterlilik oranlarında üretim tesis edilerek besin arz güvenliği sağlanacak, çiftçi gelirlerinin üretimin sürdürülebilirliğini temin edecek formda belirlenmesine devam edilecek.

Tarım topraklarının hedefi dışında kullanımının önüne geçilecek

Tarım yerlerinin gayesi dışında kullanımının önüne geçilmesine, ekilebilir yerlerin üretime kazandırılmasına, sulanabilir alanların artırılmasına ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Tarımsal dayanaklar üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak biçimde tahsis edilecek, faal olmayan destekleme uygulamaları sona erdirilecek.

Fiyat istikrarını desteklemek üzere besin ve tarım eserleri stok takip sistemi oluşturulacak ve besin eserleri depolarında izlenebilirlik artırılacak.

Yaş zerzevat eserlerinde arz sürekliliğinin sağlanması emeliyle jeotermal seracılık ve sera yenileme yatırımları desteklenmeye devam edilecek.

Tarımda üretim ve tüketim yerleri yakınlaştırılacak

Lojistik ve güç maliyetleri dikkate alındığında, gelecek devirde büyükşehirlerin gereksinimi olan belli yaş zerzevat ve meyvenin kentlerin kendi etraflarında yetiştirilmesine ait kent tarımı çalışmaları başlatılacak, bu kapsamda üretim ve tüketim yerleri yakınlaştıracak.

Dijital tarım uygulamaları kapsamında, uydu, telsiz haberleşme ağları, hava araçları, yapay zeka, bilgi bilimi ve ağır teknoloji kullanımıyla varsayımlar yapılacak, data ve modelleme kalitesi artırılarak üretim planlaması gerçekleştirilecek.

Tarımsal üretimde öngörülebilirliğin artırılarak fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesini, çiftçinin ürettiği eseri kıymet fiyattan satabilmesini ve endüstrinin gereksinim duyduğu kalitede eseri tedarik edebilmesini teminen yeni sistemler geliştirilecek.

Hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılacak

Gıda eserlerinin en az fireyle ve makul fiyatlarla tedarikini sağlamak üzere bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılarak dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek.
Tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini teminen üretim planlaması ve tedarik zincirinin kısaltılmasına yönelik üretici örgütleri ve kooperatifleri daha faal hale getirilecek.

Dağıtım düzeneği oluşturulacak

Üretici örgütlerinin ortak tedarik, pazarlama, satış ve makine kullanımının yanı sıra depolama, dağıtım ve nakliye hizmetleri üzere destekleyici hizmetleri sunmasını sağlayacak sistemler kurulacak.

Meraların ıslahı ve korunması sağlanacak

Sürdürülebilirlik kapsamında meraların ıslahı ve korunması çalışmalarına sürat verilecek. Küçük aile işletmelerinin kırsaldaki varlığı ve ziraî üretime katkılarını artırmak için hayvan randımanını artıracak ahır ve ağılların ıslahı gerçekleştirilecek.
Fiyatların mal ve hizmetler için belirlenecek kodlar vasıtasıyla elektronik ortamda takip edilmesi sağlanarak fiyat datalarına ülke çapında idari data statüsü kazandırılacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.