Uzmanlar TYT’de sorulan soruları değerlendirdi

UĞUR OKULLARI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, tek oturumda 165 dakika sürdü. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı. Uğur Okulları Uzmanları ve Lise Akademik Kurulu, öğrencilerden alınan bilgiler doğrultusunda TYT’yi şöyle değerlendirdi.

ANLAŞILIP ÇÖZÜLEBİLECEK MATEMATİK SORULARI
Matematikteki sorularda temel bilgiler sorgulanarak öğrencinin soruyu doğru okuyup matematik bilgisi ile yorumlaması ve matematiksel modelleme yaparak sonuca gitmesi istendi. Öğrenciler, geçmiş yıllara göre daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik sorularının var olduğunu belirttiler. Geometride günlük hayatla ilişkilendirip modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer aldı. Matematik testi geçen yıla göre daha kolay ve geometri orta seviyede soru sorulmuş olup bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verildiği gözlemlendi. Matematik ve geometri soruları ağırlıklı olarak 9’uncu ve 10’uncu sınıf MEB kazanımlarına uygun hazırlanmış olup 11’inci sınıf müfredatında yer alan Bileşik Olasılık ve Silindirin Hacmi konularından 2 soru soruldu. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, verileri birbiriyle ilişkilendirme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işlem yapabilmeye yönelikti.  Öğrencilerimiz geçmiş yıllara göre daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik sorularının var olduğunu belirttiler.

SORULARIN ZORLUK DERECESİ ORTA SEVİYEDEYDİ
2022 TYT, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) formatına ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun bir şekilde yapıldı. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10’uncu ve 11’inci sınıf kademesinden ve matematik dersinde 9,10,11 sınıf kademelerden diğer derslerin ise 9’uncu ve 10’uncu sınıf kademesinden oldu. Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerineydi. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf yorumlama soruları ağırlıkta olup bu soruların zorluk dereceleri önceki senelerle benzerlik göstererek orta seviyede olduğu sonucuna vardık.  Yaklaşık 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldiği; anlam bilgisi sorularında kullanılan dilin açık ve anlaşılır bir dil olduğu belirtildi. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerden oldu. 2022 TYT’deki dil bilgisi sorularının konu dağılımında 2021 TYT’den farklı olarak ses bilgisine yer verilmediği ancak noktalama işaretleri, sözcük türleri, cümlenin ögeleri ve yazım kuralları kazanımları ile ilgili soruların önceki yıllarla benzerlik gösterdi. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görüldü.

DÜZENLİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI ORANI YÜKSEK OLABİLİR
Fizik sorularının öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre MEB’ in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülüyor. 9’uncu ve 10’uncu sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olabilir.

BEKLENİLMEYEN BİR SORU YOKTU
Kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9’uncu sınıf, 3 tane 10’uncu sınıf müfredatında yer alan konulardan hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde soruldu. Beklenilmeyen bir soru yoktu. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtti. Ayrıca soruların normal düzeyde, bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ettiler.

ÖĞRENCİLER SÜRPRİZ BİR SORUYLA KARŞILAŞMADI
Biyoloji soruları 9’uncu ve 10’uncu sınıf müfredatını kapsıyordu. Altı sorudan üç tanesi 9’uncu sınıf, üç tanesi ise 10’uncu sınıf müfredatına aitti. Sınavda TYT Biyoloji müfredatına ait her üniteye değinilmiştir. Biyoloji sorularının genel olarak kolay olduğu söylenebilir. Sınavda yer alan altı sorudan bir tanesinin yorum, diğer beş tanesinin ise temel bilgi düzeyinde olduğu düşünüyoruz. Soruların müfredat kazanımları ile uyumlu ve beklenilen ÖSYM formatında olduğu tahmin ediyoruz. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmadı.

HARİTA OKURYAZARLIĞI ÖN PLANDAYDI
Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9’uncu ve 10’uncu sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsadı.  9’uncu sınıf kazanımlarından 3, 10’uncu sınıf kazanımlarından 2 soru yöneltildi. Her ünite başlığından soru sorulmuş oldu. 5 sorunun üçünde harita okuryazarlığı ön plandaydı. Düzenli olarak çalışan, test pratiği olan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltildiği belirlendi. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmuyor.

PARAGRAF AĞIRLIKLI SORULAR SORULDU
Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre, Tarih sorularında müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular soruldu. Bunun dışında öncüllü soru da yer aldı. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınavdı. Sorular daha önceki TYT’ler gibi tüm sınıf düzeylerinden geldi. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Görsel soru sorulmadı. Bir tane eleyici bilgi sorusu soruldu. İki soruda öğrencinin tarih bilgisi yanında temel düzeyde coğrafya bilgisi de ölçüldü. Sınav; alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesindeydi.

SORULAR BİLGİYE DAYALI ELEME YAPILABİLECEK ŞEKİLDEYDİ
Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre Felsefe soruları 10’uncu ve 11’inci sınıf müfredatına uygundu. Sorular bilgiye dayalı yorum gücünü ölçen, paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisi gerektiren nitelikteydi. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdı. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdı. Zorluk düzeyi orta derecede olup, seçenekler bilgiye dayalı olarak eleme yapılabilecek şekilde düzenlenmişti.

ZORA YAKIN BİR DÜZEYDE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının içerisinde yer alan iki soru bilgi gerektiren, öğrenciyi zorlayacak tarzda hazırlandığı belirlendi. “Allah-İnsan İlişkisi” ve “Gönül Coğrafyamız” ünitelerine ait bu soruları öğrencilerin yorum yaparak çözebilmesi mümkün değildi. Diğer üç soruda ise öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorulara yer verilmişti. Yorum gerektiren sorularda öğrencinin muhakeme yeteneği ölçülmek istendi. Yine yoruma dayalı soruların içerisinde “Bilgi ve İnanç” ünitesine ait sorunun öğrencileri zorlayabileceğini söylemek mümkün. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları için genel bir değerlendirme yapmak gerekirse sınavın zora yakın düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.